Skip to content

Eltavler

er en del av KAMIC Group

kamic-logo-2012

KAMIC Group

Eltavler er en del av forretningsområdet Installasjon innen KAMIC Group, et privateid forretningsgruppe med base i Sverige.

Totalt består KAMIC Group av nesten 40 selskaper som tilbyr tekniske produkter og tjenester i en rekke utvalgte nisjer. De fleste selskapene driver handel og byråvirksomhet, men innenfor konsernet er det også selskaper med egen produktutvikling og produksjon.

Sammen har konsernselskapene et veldig bredt kundegrunnlag der mange av kundene er internasjonale industribedrifter med global produksjon. De viktigere kundesegmentene inkluderer produsenter av telekommunikasjonsutstyr, nyttekjøretøyer, informasjonssystemer og automatiseringsutstyr, samt elektriske installatører og byggekonsulenter. KAMIC Group omsetter for over 2 milliarder svenske kroner, egne virksomheter i 13 land i Nord-Europa, Asia og USA og totalt cirka 850 ansatte.

Vil du vite mer om KAMIC Group, velkommen til www.kamicgroup.com

Tavler
koblingsskuff
Adrenaline
kamic-logo-2012

KAMIC Group

Eltavler is a part of the Installation business area in KAMIC Group, a privately held corporate group based in Sweden.

The group consists of nearly 40 companies offering technical products and services in a number of well defined market niches. Most of our companies conduct trading and agency operations, but the group also includes companies with in-house product development and manufacturing.

Together, the companies of KAMIC Group have a very wide customer base and many of our customers are multinational industrial companies with global production. The key customer segments include manufacturers of telecom equipment, commercial vehicles, digital signage solutions and automation equipment, as well as electrical contractors and building consultants. KAMIC Group has an annual turnover of more than SEK 2 billion. We have subsidiaries and branch offices in 13 countries in Northern Europe, Asia and Northern America, and a total of around 850 employees.

To learn more about KAMIC Group, please visit www.kamicgroup.com